نظرسنجی
[ برگشت به فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
- مشخصات
1 نام:
2 نام خانوادگی:
3 رشته تحصیلی:
4 محل تدریس (دانشگاه/مؤسسه/پژوهشکده):
5 دانشکده:
- اطلاعات تماس
6 شماره تماس:
7 ایمیل: تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
- همکاری و پیشنهادات
8 سابقه همکاری با اتریش (سال):
9 محل همکاری:
10 پیشنهادات همکاری:
11 علاقمندی جهت همکاری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر