کارگروه ملی همکاری با اتریش- اخبار و رویدادها
کنفرانس بین المللی مدیریت دانش با حضور اساتید برجسته اتریشی از دانشگاه وین، ۱۱ الی ۱۳ تیرماه ۹۷ با همکاری مدیریت همکاری های علمی بین المللی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/5/13 | 
نشانی مطلب در وبگاه کارگروه ملی همکاری با اتریش:
http://khu.ac.ir/find-19.8960.60901.fa.html
برگشت به اصل مطلب